Zapisnik Odbora Antiratne kampanje 19.09.1991.

Kategorija:

strana 1: naslov dokumenta
strana 2: poziv na inicijativni sastanak 28.09.1991. za pripremanje Osnivačke skupštine

Datum: 
23.9.1991.