Izvještaj sa inicijativnog sastanka "Odbora za antiratnu kampanju"